İade

  • İade sipariş tarihinizden maksimum 24 saat içerisinde, iade şartları uygunluğu (yayının açılmamış olması, yayın açılmış olsada o anda sebepli yada sebepsiz gerekçelerle yayın verilemiyor olması sebepleri) içerisinde yapılır. 24 saati geçmiş siparişlerde iade gerçekleştirilmez.
  • Maç günleri satın alınan üyelikler gerekçe ne olursa olsun iade gerçekleştirilmez. 
  • Üyelik bilgilerini bilinçli dağıtan, bir hesaptan birden fazla yerde seyretmeye çalışan üyelerin hesapları durdurulur ve para iladesi yapılmaz!
  • Üyelik bilgileri (kullanıcı adı ve şifresi) üyenin kendi sorumluluğu altındadır. Şifre ve kullanıcı tarafımızdan belirlenir) Başkaları tarafından ele geçilmesi ve kullanılamaması üyenin kendisi sorumludur. 
  • Aynı anda bir çok cihazdan üyeliği açmaya çalışanların üyelikleri sistem tarafından otomatik kapatılır. Bu sebeple üyeliği kapatılanların üyelik ücretleri ödenmez.
  • Yayın alma sorunu müşterinin internet, cihaz vb. yetersizliği/sorunları sebebiyle var ise iade yapılmaz.
  • TEST PAKETLERİ GERİ ÖDENMEZ
 

Yukarıdaki resimdeki karakterleri yazın.